BETON

Przedstawiamy Państwu ofertę handlową świadczonych przez nas usług w zakresie produkcji, przewozu i pompowania betonu towarowego. Beton produkowany jest na nowoczesnym,
w pełni skomputeryzowanym węźle betoniarskim.

W naszej ofercie handlowej znajduje się pełna gama betonów  do różnych zastosowań :

 • beton towarowy  C 8/10  do C 30/37  (B-10 do B-37)
 • beton wodoszczelny
 • beton posadzkowy
 • beton z dodatkiem włókien stalowych  lub polipropylenowych
 • beton od podwyższonej mrozoodporności
 • stabilizacja
 • podsypka
 • betony zgodnie z indywidualnymi życzeniami naszych klientów

Transport wyprodukowanego betonu odbywa się:

 • betonomieszarkami o pojemności  9m3
 •  pompo gruszką o pojemności 7 m3 i  8 m3 i zasięgu pompy do 28mb.
 • Transport suchego betonu i podsypki wykonujemy samochodami o ładowności do  12m3

Zapewniamy stały nadzór laboratoryjny nad produkcją betonu, zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 206-1:2003

Do produkcji betonu stosujemy tylko atestowane surowce.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa istnieje możliwość pobrania próbki betonu na budowie, która będzie poddana próbie wytrzymałościowo-obliczeniowej

ZAMÓWIENIA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR

661 909 797 ;   55 24 20 015

BLOCZKI BETONOWE

W naszej produkcji znajdą Państwo bloczki 12 o wymiarach 12x24x38.

Bloczki produkowane są tylko z atestowanych surowców. Posiadają znak jakości CE zgodnie z Polskimi jak i Europejskimi normami.

ZAMÓWIENIA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR

 661 909 797 ;   55 24 20 015

KRUSZYWA

Zajmujemy się sprzedażą kruszyw takich jak piaski, żwiry, pospółki piaskowo-żwirowe, tłucznie, kruszywa budowlano-drogowe odsiewki oraz kamieni.

Naszymi klientami są duże, średnie i małe firmy jak również indywidualni klienci.

Szybkie dostawy dzięki flocie którą posiadamy, pozwalają na nieprzerwaną realizację inwestycji oraz terminowe dostawy.

Posiadamy w sprzedaży asortyment kruszyw Frakcji :

 • Żwir siany : 0-2, 0-4
 • Kamień płukany : 2-8, 8-16,2-16, 16- 32
 • kamień łamany : 0,31-5, 5-11
 • ziemia
 • przekruszony gruz

Zamówienia i szczegółowe informacje można złożyć i uzyskać pod

nr tel. 661 117 418; 55 24 20 15